Προσωπικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ιδιωτών

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Το γραφείο μας με το έμπειρο στελεχιακό του δυναμικό μπορεί να διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία διαχείρισης και αποστολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών είτε αυτοί είναι άνεργοι όπου υπάρχει και ειδικός τιμοκατάλογος  , είτε μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο του γραφείου μας είτε στο Αιγάλεω , είτε στον Άλιμο , όπου εύκολα και άμεσα μπορεί να κλείσει προγραμματισμένο ραντεβού για τη φορολογική του δήλωση.

Εκεί θα προχωρήσει στην εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης  και αφού πραγματοποιηθεί η αποστολή της θα λάβει και το εκκαθαριστικό της.

Ακολούθως θα του γίνει λεπτομερής ενημέρωση για τυχόν δικαιώματα και φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εικόνα του .